از ن ....تا ..ی.... نقاشی و نگارگری tag:http://art.mihanblog.com 2019-08-17T00:20:47+01:00 mihanblog.com طراحی و اجرای شمسه در تذهیب 2013-06-11T17:22:39+01:00 2013-06-11T17:22:39+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/31 نقاش باشی مراحل اجرای تذهیب - نقشِ شمسه مراحل اجرای تذهیب - نقشِ شمسه


شمسه
]]>
"زیبایی بهشتی" میکائیل آنجلو 2010-10-05T10:53:03+01:00 2010-10-05T10:53:03+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/30 نقاش باشی " زیبایی بهشتی"   زیبایی ابدی بسان فرشته ای غمگین، به بازیابی لانه روشن خویش، بروی قلب ها می نشیند، واین چنین جهانی را روشنی می بخشد. اینست آنچه روح مرا بنور عشق تابناک می کند، نه چهره تو که از زیبایی                                              &

" زیبایی بهشتی"

 

زیبایی ابدی بسان فرشته ای غمگین،

به بازیابی لانه روشن خویش،

بروی قلب ها می نشیند، واین چنین جهانی را روشنی می بخشد.

اینست آنچه روح مرا بنور عشق تابناک می کند، نه چهره تو که از زیبایی                                                                                         میدرخشد

عشق را نه سالی است، نه مرگ.

عشق، با احساسی نادر و آسمانی، در جامه طبیعت، فرمان میراند، بهشت ،

                                               تولد عشق را باران مسعود نثار می کند.

خداوند، درهیچ شکل، روشن تر از هیئت بشری جلوه نکرده است.

از اینرو، من ،بشر را که تصویر روشن اواست،

دوست میدارم.

]]>
گفتگو با خدا 2010-09-08T21:13:56+01:00 2010-09-08T21:13:56+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/29 نقاش باشی Interview with god   I dreamed I had an Interview with god خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم . So you would like to Interview me? "God asked." خدا گفت : پس میخواهی با من گفتگو کنی ؟ If you have the time "I said" گفتم : اگر وقت داشته باشید . God smiled خدا لبخند زد My time is eternity وقت من ابدی است . What questions do you have in mind for me? چه سوالاتی در ذهن داری که میخواهی بپرسی ؟ What surprises you most abo

aramesh

Interview with god

 

I dreamed I had an Interview with god

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم .

So you would like to Interview me? "God asked."

خدا گفت : پس میخواهی با من گفتگو کنی ؟

If you have the time "I said"

گفتم : اگر وقت داشته باشید .

God smiled

خدا لبخند زد

My time is eternity

وقت من ابدی است .

What questions do you have in mind for me?

چه سوالاتی در ذهن داری که میخواهی بپرسی ؟

What surprises you most about humankind?

چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند ؟

Go answered ….

خدا پاسخ داد ...

That they get bored with childhood.

این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند .

They rush to grow up and then long to be children again.

عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند .

That they lose their health to make money

این که سلامتی شان را صرف به دست آوردن پول می کنند.

And then lose their money to restore their health.

و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتی میکنند .

By thinking anxiously about the future. That

این که با نگرانی نسبت به آینده فکر میکنند .

They forget the present.

زمان حال فراموش شان می شود .

Such that they live in neither the present nor the future.

آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال .

That they live as if they will never die.

این که چنان زندگی میکنند که گویی هرگز نخواهند مرد .

And die as if they had never lived.

و آنچنان میمیرند که گویی هرگز زنده نبوده اند .

God's hand took mine and we were silent for a while.

خداوند دست های مرا در دست گرفت و مدتی هر دو ساکت ماندیم .

And then I asked …

بعد پرسیدم ...

As the creator of people what are some of life's lessons you want them to learn?

به عنوان خالق انسان ها ، میخواهید آنها چه درس هایی اززندگی را یاد بگیرند ؟

God replied with a smile.

خدا دوباره با لبخند پاسخ داد .

To learn they cannot make anyone love them.

یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد .

What they can do is let themselves be loved.

اما می توان محبوب دیگران شد .

learn that it is not good to compare themselves to others.

یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند .

To learn that a rich person is not one who has the most.

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد .

But is one who needs the least.

بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد

To learn that it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we love.

یاد بگیرن که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم .

And it takes many years to heal them.

و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد .

To learn to forgive by practicing forgiveness.

با بخشیدن ، بخشش یاد بگیرن .

To learn that there are persons who love them dearly.

یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند .

But simply do not know how to express or show their feelings.

اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند .

To learn that two people can look at the same thing and see it differently.

یاد بگیرن که میشود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند .

To learn that it is not always enough that they are forgiven by others.

یاد بگیرن که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند .

They must forgive themselves.

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند .

And to learn that I am here.

و یاد بگیرن که من اینجا هستم .

Always

همیشه

 

]]>
louis seraphine 2010-07-11T18:07:19+01:00 2010-07-11T18:07:19+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/28 نقاش باشی سرافین( louis seraphine   1864-1942 )  لوییز سرافین روستا زاده ای که با رختشویی امرار و معاش می کرد از جمله نقاشان هنر naive /بدوی است. نقاشی که در حالتهای جنون و شور عرفانیش فرشته نگهبانش به او دستور داده بود که نقاشی کند. او توسط یک مجموعه دار آلمانی با نام ویلهم اوهد در اوایل جنگ جهانی اول کشف شد و آثار او در زمان حیاتش در گالریها به نمایش در آمد.  سرافین از رنگهای که خودش از مواد رنگی طبیعی   ساخته بود ، استفاده می کرد /خون حیوانات / لجن /گیاهای وحشی/ سرافین( louis seraphine   1864-1942 )

  لوییز سرافین روستا زاده ای که با رختشویی امرار و معاش می کرد از جمله نقاشان هنر naive /بدوی است. نقاشی که در حالتهای جنون و شور عرفانیش فرشته نگهبانش به او دستور داده بود که نقاشی کند. او توسط یک مجموعه دار آلمانی با نام ویلهم اوهد در اوایل جنگ جهانی اول کشف شد و آثار او در زمان حیاتش در گالریها به نمایش در آمد.  سرافین از رنگهای که خودش از مواد رنگی طبیعی   ساخته بود ، استفاده می کرد /خون حیوانات / لجن /گیاهای وحشی/ .او هرگز در نیافت این رنگها بر اثر زمان درخشندگی خود را از دست می دهند و گاهی نامش را با چاقو روی بومش / که از چوب بود/ حک می کرد و یا قبل از کشیدن کاری آن را امضا می کرد.

سبک شخصی او از صداقت مذهبیش الهام گرفته شده.نقاشیهای او یادآور شیشه های رنگی کلیسا و سایر هنرهای مذهبی است (اشکال و طبیعت را در فرمهای ذهنی و انتزلعی خود می شکنند ، تا کرنش خود را در مقابل خالق اعظم به اثبات برسانند) . تصاویری انباشته از رنگهای تند و درخشان و نقشهای ریتمیک . نقشهای گل و گیاه او با رنگپردازی غنی و ریزه کاریها بی شباهت به آثار شرقی و قرون وسطایی نیست.

سرافین با سرکشی ، طغیان ذاتی و اصرارش برای خلق کردن بمرور تحلیل می رفت . او همواره روی لبه باریک شور و خلسه و بیماری روانی حرکت می کرد و سرانجام به آسایشگاه روانی منتقل شد و تا آخر عمرش همانجا باقی ماند .]]>
آزادی ... عشق 2010-07-11T17:48:33+01:00 2010-07-11T17:48:33+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/27 نقاش باشی آنقدر دوستت دارمکه هر چه بخواهی همان را بخواهم                                    اگر بروی شادم                                      آنقدر دوستت دارم

که هر چه بخواهی همان را بخواهم

                                    اگر بروی شادم

                                          اگر " بمانی "شادتر

تو را شادتر میخواهم

با من یا بی من

              بی من اما

                   شادتر اگر باشی

                    کمی

               ...

ناشادم

و این همان عشق است

عشق همین تفاوت است

                    همین تفاوت که به مویی بسته است

                    و چه بهتر که به موی تو بسته باشد

    خواستن تو تنها یک مرز دارد

                         و آن نخواستن توست

                                          و فقط یک مرز دیگر

                                                               و آن آزادی توست


عکس یادگاری ما با هم ...

]]>
نقاشی به وسیله پا 2010-05-16T17:05:41+01:00 2010-05-16T17:05:41+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/26 نقاش باشی او شیدا است. متولد سال 1357. فارغ التحصیل رشته حقوق. سالهاست نقاشی می كشد اما با پا ! دلیل آن ساده است : او از ناحیه دودست بطور مادرزادی معلول هست. به زبان ساده یعنی : دست ندارد!   وبلاگ این هنرمند بزرگ : sheyda57.blogfa.com او شیدا است. متولد سال 1357. فارغ التحصیل رشته حقوق. سالهاست نقاشی می كشد اما با پا ! دلیل آن ساده است : او از ناحیه دودست بطور مادرزادی معلول هست. به زبان ساده یعنی : دست ندارد!

  


وبلاگ این هنرمند بزرگ : sheyda57.blogfa.com
]]>
غریبانه 2010-02-19T20:59:58+01:00 2010-02-19T20:59:58+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/25 نقاش باشی      مداد را برداشتی،   طرح مرا نه،آنگونه که هستم!   همان که می خواستی کشیدی.    تمام ِ بهانه ی رفتنت    این است که عوض شده ام.     مداد را بر میدارم،    طرح ترا همان گونه که هستی میکشم...    میتوانی بروی. غریبانه


     مداد را برداشتی،

   طرح مرا نه،آنگونه که هستم!

   همان که می خواستی کشیدی.

    تمام ِ بهانه ی رفتنت

    این است که عوض شده ام.

     مداد
را بر میدارم،

    طرح ترا همان گونه که هستی میکشم...

    میتوانی بروی.]]>
فراخوان دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر( 12بهمن– 12 اسفندماه 1388 ) 2009-11-28T18:55:41+01:00 2009-11-28T18:55:41+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/24 نقاش باشی "فراخوان دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر" 12بهمن– 12 اسفندماه 1388 در بخش های؛ نقاشی، نگارگری و خوشنویسی، سفال و سرامیك ،عكاسی، مجسمه سازی،كاریكاتور( بین المللی)، مقالات علمیموضوع جشنواره:آزادشرایط و مقررات:نقاشیتكنیك: آزاداندازه: ضلع كوچك حداقل 60 و ضلع بزرگ حداكثر 250 سانتی متر باشد. تعداد: هر هنرمند می تواند حداكثر پرینت تصویر 5 اثر خود را برای انتخاب اولیه در مسابقه شركت دهد.شرایط: پرینت تصاویر آثار باید در قطع A4 و با كیفیت مطلوب برای انتخاب اولیه باشد و در صور
"فراخوان دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر"

 12بهمن– 12 اسفندماه 1388

در بخش های؛ نقاشی، نگارگری و خوشنویسی، سفال و سرامیك ،عكاسی، مجسمه سازی،كاریكاتور( بین المللی)، مقالات علمی
موضوع جشنواره:آزاد

شرایط و مقررات:

نقاشی
تكنیك: آزاد
اندازه: ضلع كوچك حداقل 60 و ضلع بزرگ حداكثر 250 سانتی متر باشد.
 تعداد: هر هنرمند می تواند حداكثر پرینت تصویر 5 اثر خود را برای انتخاب اولیه در مسابقه شركت دهد.
شرایط:
پرینت تصاویر آثار باید در قطع A4 و با كیفیت مطلوب برای انتخاب اولیه باشد و در صورت تمایل می توانید پرینت  جزیی (دیتیل) از تصویر اثر را ضمیمه و به دبیرخانه ارسال و یا تحویل نمایید.
آخرین مهلت ارسال پرینت تصاویر آثار 26 آذر ماه 1388.
 
نگارگری
تكنیك : استفاده از رنگ های گواش، آبرنگ و اكریلیك در چهار گرایش نقاشی ایرانی( نگارگری)، تذهیب، تشعیر، گل مرغ
اندازه: آزاد
تعداد: هر هنرمند می تواند حداكثر، پرینت تصاویر 3  اثر خود را در هر یك از گرایش ها در مسابقه شركت دهد.
شرایط:
پرینت تصاویر آثار باید در قطع A3 و با كیفیت مطلوب برای بررسی و انتخاب اولیه باشد و الزاماً پرینت جزیی(دیتیل) از تصویر اثر نیز در قطع A4 ضمیمه باشد.
آثار راه یافته به نمایشگاه الزاماً باید با قاب ارائه گردد.
شایسته است آثار پذیرفته شده در هفتمین دوسالانه ملی نگارگری به این جشنواره ارسال نشود، ( به استثناء آثار تغییر یافته و یا تكمیل شده).
آخرین مهلت ارسال پرینت تصاویر آثار 26 آذر ماه 1388

خوشنویسی

متن: (آزاد) در پنج گرایش؛ نستعلیق، شكسته نستعلیق، نسخ، ثلث، خط نقاشی
اندازه: حداكثر اندازه اثر با احتساب مقوای حاشیه، 70×50 سانتی متر باشد.
تعداد: هر هنرمند می تواند حداكثر 2 اثر خود را در هر یك از گرایش ها در مسابقه شركت دهد.
شرایط:
در رشته خط نقاشی محوریت بر خوشنویسی است.
پرینت تصاویر آثار باید در قطعA4 و با كیفیت مطلوب برای بررسی و انتخاب اولیه باشد.
آثار راه یافته به نمایشگاه الزاماً باید با قاب ارائه گردد.
آخرین مهلت ارسال پرینت تصاویر آثار 26 آذر ماه1388

جهت ثبت نام و تكمیل فرم شركت و دریافت برچسب، به سایت  WWW.IVAFESTIVAL.IR در بخش ثبت نام مراجعه نمایید.

جهت  اطلاع از  موارد  لازم  فرم ثبت نام " اینجا " کلیک کنید

برا دیدن جوایز و نحوه برگزاری نمایشگاه هم  "ادامه مطلب" رو بزنین

]]>
فیلم مادیلیانی ـ Modigliani 2009-07-17T07:30:14+01:00 2009-07-17T07:30:14+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/22 نقاش باشی  نام فیلم : مادیلیانی Modigliani كارگردان و نویسنده : Mick Davis ( میك دیویس ) تاریخ اكران : 29 سپتامبر 2004 (فرانسه) مدت فیلم : 128 دقیقه با هنرنمایی : اندی گارسیا (Andy Garcia) در نقش مادیلیانی (Modigliani) السا زیلبرشتاین (Elsa Zylberstein) در نقش جین ، معشوقه مادیلیانی امید جلیلی (Omid Djalili) در نقش پابلو پیكاسو ، رقیب مادیلیانی درجه سنی فیلم : R ( مصرف مواد مخدر ، چند دیالوگ فیلم ) داستان "واقعی" فیلم درباره یک نقاش ایتالیایی

modigliani.andy garcia


 نام فیلم : مادیلیانی Modigliani

كارگردان و نویسنده : Mick Davis ( میك دیویس )

تاریخ اكران : 29 سپتامبر 2004 (فرانسه)

مدت فیلم : 128 دقیقه

با هنرنمایی :

اندی گارسیا (Andy Garcia) در نقش مادیلیانی (Modigliani)

السا زیلبرشتاین (Elsa Zylberstein) در نقش جین ، معشوقه مادیلیانی

امید جلیلی (Omid Djalili) در نقش پابلو پیكاسو ، رقیب مادیلیانی

درجه سنی فیلم : R ( مصرف مواد مخدر ، چند دیالوگ فیلم )
داستان "واقعی" فیلم درباره یک نقاش ایتالیایی با استعداد به نام آمادئو مودیلیانی است که در پاریس اقامت داشته است ، شخصیت پریشان و خودتخریب این هنرمند باعث شد که بیماری سلی که از دوران کودکی از آن رنج می‌برده در وی تشدید شود و در اوج خلاقیت هنری و در سن 35 سالگی ، فوت کند. رابطه مودیلیانی و ژان ، رقابت‌ها و حسادت‌های وی و نقاشان هم‌عصرش که پیکاسو یکی از آنها بوده از ارکان اصلی فیلم هستند.

 بازی‌های فیلم فوق‌العاده خوب بودند ، اندی گارسیا در نقش مولیانی،Elsa Zylberstein، در نقش ژان و امید جلیلی در نقش پیکاسو ، که کاراکترهای اصلی فیلم را بازی می‌کردند ، همه به خوبی از عهده نقششان برآمدند ، اما مسلما بازی اندی گارسیا چیز دیگری بود. امید جلیلی هم بازی خوبی داشته ، اما متوجه ایرانی‌تبار بودنش نشده بودم.یک نکته جالب درباره این فیلم که در یکی از مصاحبه‌های اندی گارسیا به آن اشاره شده این است که یکی از سکانس‌های اصلی و اتفاقا بسیار زیبای فیلم که به یک مسابقه هنری بین نقاشان پاریسی اشاره می‌کرد ، اصلا واقعیت نداشته و برای جذاب کردن فیلم به آن افزوده شده. همین سکانس تکاپوی نقاشان برای کشیدن تابلو ، شب‌بیداری آنها و مدل‌های زنده آنها ، اتفاقا بسیار خوب از کار درآمده ، به خصوص اگر موسیقی زمینه بسیار زیبا را در همین سکانس در نظر بگیرید.

در همین مصاحبه ، اندی گارسیا درباره خو گرفتنش با کاراکتر مودیلیلتی چیزهای جالبی گفته:"هر چیزی که شما در فیلم می‌بینید ، در درون من وجود دارد. کارم و آنچه برای بهتر یا بدتر شدن می‌کنم ، نشان می دهد که می خواهم مودیلیانی شوم ،  من سعی نمی‌کنم که شبیه مودیلیلنی بازی کنم ، این هدف من در هر شخصیت‌پردازی است ، من می‌خواهم خود آن شخص شوم."توجه کردید؟! تفاوت سبک بازیگری را در سینمای ما با سینمای حرفه‌ای فهمیدید؟! فیلم در نشان دادن سرگشتگی و آشفته‌‌حالی مودیلیانی ، در به تصویر کشیدن رابطه عاشقانی مودیلیانی و ژان و در جلوه دادن نگاه بازاری به هنر بسیار موفق عمل کرده است. سکانس‌های مربوط به زمستان پاریس هم از لحاظ دیداری ، چشم‌نواز هستند.موسیقی فیلم بسیار زیبا بود و با ضرب‌آهنگ و مفهوم کلی فیلم تطابق و تناسب کامل داشت. آهنگ‌ساز این فیلم Guy Farley است که لینکش رو برا شما میزارم 22تراک خیلی زیباس

 جا داره از دوست جانم ،بابت دانلود این آلبوم تشکر کنم.برای دانلود کلیک کنیدآشنایی با مادیلیانی  در ادامه مطلب...

]]>
ورک شاپ نگارگران 2009-04-20T16:56:56+01:00 2009-04-20T16:56:56+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/21 نقاش باشی سلام دوستای خوبم  البته میدونم بیشتر شما با این کلمه آشنایی دارین ..اما خوببرا بعضی دوستا میگم که ورک شاپ: همایش كارگاهی  هنرمندان و هنرجویان- که بطور عملی در كنار اساتید به طراحی یا نقاشی می پردازند.(((یا به اسطلاح خودمونی پخش زنده نقاشی این ورك شاپ كه روز سه شنبه اول اردیبهشت   از ساعت 17 الی 20 و با حضور استاد محمد باقر آقامیری برگزار می شه، تلاشی است در جهت خلاقیت در نگارگری و به شیوه بداهه سازی اجراء می شود. برای این ورك شاپ كه بلافاصله بعد از  نشست میزگر هفتمین نمایشگاه دوسالانه نگارگری

سلام دوستای خوبم  البته میدونم بیشتر شما با این کلمه آشنایی دارین ..اما خوببرا بعضی دوستا میگم که ورک شاپ: همایش كارگاهی  هنرمندان و هنرجویان- که بطور عملی در كنار اساتید به طراحی یا نقاشی می پردازند.(((یا به اسطلاح خودمونی پخش زنده نقاشی

این ورك شاپ كه روز سه شنبه اول اردیبهشت   از ساعت 17 الی 20 و با حضور استاد محمد باقر آقامیری برگزار می شه
، تلاشی است در جهت خلاقیت در نگارگری و به شیوه بداهه سازی اجراء می شود.

برای این ورك شاپ كه بلافاصله بعد از  نشست میزگرد همایش نگارگری
(دقیقا 2 ثانیه بعدش)
 ( سه شنبه – اول اردیبهشت) در یكی از گالری های  موزه برگزار خواهد شد، تصویری به حالت ابر و باد آماده شده كه علاقمندان می توانند به مدد قوه خیال آن را به عنوان بستری آماده برای بداهه سازی نگارگری استفاده نمایند. 
آنچه مسلم است این رویكرد بداهه سازانه با مبانی هنر نگارگری همسو خواهد بود و می تواند بسیار دیدنی و آموزنده باشد.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت می کنم تا در این همایش كارگاهی - هنری (ورك شاپ) شركت کنن.

]]>
صلح 2009-01-26T20:42:19+01:00 2009-01-26T20:42:19+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/20 نقاش باشی   روزی پادشاهی اعلام کرد به کسی که بهترین نقاشی صلح را بکشد، جایزه بزرگی خواهد داد. هنرمندان زیادی نقاشی هایشان را برای پادشاه فرستادند. پادشاه به تمام نقاشی ها نگاه کرد ولی فقط به دوتا از نقاشی ها علاقه مند شد. در نقاشی اول، دریاچه ای آرام با کوه های صاف و بلند بود. بالای کوه ها هم آسمان آبی با ابرهای سفید کشیده شده بود. همه گفتند: این بهترین نقاشی صلح است. در نقاشی دوم هم کوه بود ولی کوهی ناهموار و خشن، در بالای کوه آسمانی خشمگین رعد و برق می زد و باران تندی می بارید و در پایین کوه پرنده صلح

 

روزی پادشاهی اعلام کرد به کسی که بهترین نقاشی صلح را بکشد، جایزه بزرگی خواهد داد. هنرمندان زیادی نقاشی هایشان را برای پادشاه فرستادند. پادشاه به تمام نقاشی ها نگاه کرد ولی فقط به دوتا از نقاشی ها علاقه مند شد.

در نقاشی اول، دریاچه ای آرام با کوه های صاف و بلند بود. بالای کوه ها هم آسمان آبی با ابرهای سفید کشیده شده بود.

همه گفتند: این بهترین نقاشی صلح است. در نقاشی دوم هم کوه بود ولی کوهی ناهموار و خشن، در بالای کوه آسمانی خشمگین رعد و برق می زد و باران تندی می بارید و در پایین کوه آبشاری با آبی خروشان کشیده شده بود.

وقتی پادشاه از نزدیک به نقاشی نگاه کرد، دید که پشت آبشار روی سنگ ترک برداشته، بوته ای روییده و روی بوته هم پرنده ای لانه ساخته و روی تخم هایش آرام نشسته است. پادشاه نقاشی دوم را انتخاب کرد.

همه اعتراض کردند ولی پادشاه گفت: صلح در جایی که مشکل و سختی ای نیست، معنی ندارد. صلح واقعی وقتی است که قلب شما با وجود همه مشکلات آرام و مطمئن است. این معنی واقعی صلح است.

به امید روزی که صلح جهانی برقرار شود

]]>
فناوری، نقاشی مخفی ونگوک را آشکار کرد 2008-11-07T08:16:02+01:00 2008-11-07T08:16:02+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/19 نقاش باشی ون سان ونگوک در سال ۱۸۸۷، زمانی که برای آخرین بار در زندگی‌اش در پاریس اقامت داشت، نقاشی زیر را با عنوان Patch of Grass کشید. برگزاری چند نمایشگاه مهم نقاشی در این سال، ونگوک را با سبک نقاشی امپرسیونیسم (دریافتگری)و پست امپرسیونیسم آشنا کرد. به همین خاطر ونگوک شروع به نقاشی مناظر و گل‌ها کرد تا در این قالب مهارت نقاشی‌اش را ارتقا دهد. در این نقاشی هم تأثیر امپرسیونیسم، مشهود است. چندی پیش گروهی از دانشمندان اروپایی با استفاده از شیوه‌ای به نام اسپکتورسکوپی فلوئورسان اشعه ایکس، نقاشی مخفی‌ای را ون سان ونگوک در سال ۱۸۸۷، زمانی که برای آخرین بار در زندگی‌اش در پاریس اقامت داشت، نقاشی زیر را با عنوان Patch of Grass کشید. برگزاری چند نمایشگاه مهم نقاشی در این سال، ونگوک را با سبک نقاشی امپرسیونیسم (دریافتگری)
و پست امپرسیونیسم آشنا کرد. به همین خاطر ونگوک شروع به نقاشی مناظر و گل‌ها کرد تا در این قالب مهارت نقاشی‌اش را ارتقا دهد. در این نقاشی هم تأثیر امپرسیونیسم، مشهود است.

چندی پیش گروهی از دانشمندان اروپایی با استفاده از شیوه‌ای به نام اسپکتورسکوپی فلوئورسان اشعه ایکس، نقاشی مخفی‌ای را در زیر نقاشی کشف کردند: پرتره یک زن مرموز.پایین عکسش هس

در واقع نقاشان مشهور زیادی، روی نقاشی‌های قبلی خود اقدام به کشیدن نقاشی‌های جدید می‌کرده‌اند و اگر استفاده از این شیوه جدید در مورد نقاشی‌های بیشتری ادامه پیدا کند، تلقی ما از تاریخ هنر و زندگی هنرمندان دیگرگون خواهد شد.

کارشناسان عقیده دارند که ونگوک یک سوم نقاشی‌های خود را روی نقاشی‌های قبلی خود کشیده است.

توصیه نقاش باشی به شم ااینه که:فیلم زندگی  ونگوگ رو ببینید

برا دیدن عکسا به "ادامه مطلب یه سری بزنین

 

]]>
نمایشگاه استاد مرتضی کاتوزیان 2008-05-25T04:35:00+01:00 2008-05-25T04:35:00+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/18 نقاش باشی خودمونی و هنری:نمایشگاه استاد مرتضی کاتوزیان از روز شنبه 4 خرداد 87 الی جمعه 31 خرداد 87 از ساعت 9 صبح الی 7 بعد از ظهر آدرس : خ ولیعصر ، خ شهید فلاحی (زعفرانیه) خ شهید طاهری ، مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد ، موزه هنرهای زیبا  حتماً برید ببینید ... کاراشون حرف هایی برا گفتن داره... استاد خیلی از نقاشهای خوب کشورمونه... مثل ایمان ملکی/ مجید اروری/ مهرداد جمشیدی / و همسرشون خانم میترا شادفرخیلی مودبانهبه گزارش روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، در این نمایشگاه حدود یكصد اثر از این استاد بی‌

خودمونی و هنری:

نمایشگاه استاد مرتضی کاتوزیان از روز شنبه 4 خرداد 87 الی جمعه 31 خرداد 87 از ساعت 9 صبح الی 7 بعد از ظهر 
آدرس : خ ولیعصر ، خ شهید فلاحی (زعفرانیه) خ شهید طاهری ، مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد ، موزه هنرهای زیبا


 حتماً برید ببینید ... کاراشون حرف هایی برا گفتن داره... استاد خیلی از نقاشهای خوب کشورمونه... مثل ایمان ملکی/ مجید اروری/ مهرداد جمشیدی / و همسرشون خانم میترا شادفر

خیلی مودبانه

به گزارش روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، در این نمایشگاه حدود یكصد اثر از این استاد بی‌‌بدیل و چیره‌دست، به سبك رئالیسم (واقع‌گرایی) و در شیوه رنگ و روغن، با موضوعات مختلف به نمایش گذاشته می‌شود.
استاد مرتضی كاتوزیان كه متولد سال ۱۳۲۲ تهران است، از سال ۱۳۳۹ قدم به دنیای هنر نهاد و فعالیت خویش را در زمینه نقاشی و گرافیك آغاز كرد و بدون بهره‌گیری از محضر استاد و معلم و تنها به مدد استعداد ذاتی خویش به كسب تجربه و مهارت پرداخت. در سال ۱۳۵۳ مسوولیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گرافیك تهران توسط سازمان جهانی (A A I) به عهده وی گذاشته شد و برگزاری آن به شیوه‌ای مطلوب و آبرومندانه، موقعیت حرفه‌ای او را مستحكم‌تر ساخت. وی تاكنون در ده‌ها نمایشگاه انفرادی و جمعی در داخل و خارج از كشور شركت داشته و جوایز متعددی را به خود اختصاص داده است.

]]>
همایش بین المللی شاهنامه نگاری 2008-05-08T06:35:00+01:00 2008-05-08T06:35:00+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/17 نقاش باشی  محمود فرشچیان و مجید مهرگان به همراه تعدادی از نگارگران معاصر، داستان های شاهنامه را ترسیم می کنند.25 هنرمند در حاشیه برگزاری همایش بین المللی «شاهنامه نگاری» به تصویرسازی داستان های این اثر می پردازند. محمود فرشچیان دو اثر «آفرینش» و «بسی رنج بردم در این سال سی» و مجید مهرگان «هفت خوان رستم (خوان چهارم: زن جادو)» و داستان «زال و سیمرغ (وداع زال با سیمرغ)» را به تصویر می کشند. همچنین محمدباقر آقامیری «برداشتن بهرام تاج را از میان دو شیر» و «شکست دیوان بر دست تهمورث»، محمدعلی رجبی «تصویر کشتی اه همایش شاهنامه نگاری 

محمود فرشچیان و مجید مهرگان به همراه تعدادی از نگارگران معاصر، داستان های شاهنامه را ترسیم می کنند.
25 هنرمند در حاشیه برگزاری همایش بین المللی «شاهنامه نگاری» به تصویرسازی داستان های این اثر می پردازند. محمود فرشچیان دو اثر «آفرینش» و «بسی رنج بردم در این سال سی» و مجید مهرگان «هفت خوان رستم (خوان چهارم: زن جادو)» و داستان «زال و سیمرغ (وداع زال با سیمرغ)» را به تصویر می کشند. همچنین محمدباقر آقامیری «برداشتن بهرام تاج را از میان دو شیر» و «شکست دیوان بر دست تهمورث»، محمدعلی رجبی «تصویر کشتی اهل بیت(ع)» و «قیام کاوه»، هوشنگ جزی زاده داستان «بیژن و منیژه» و «بهرام گور و آزاده در شکارگاه»، اردشیر مجرد تاکستانی «چاره گری سیمرغ برای رستم» و «مرگ رستم به دست برادرش شغاد»، عباس جمالپور داستان «عودنوازی باربد» و مهین افشارپور «گذشتن سیاوش از آتش» را مصور می کنند.
علی اصغر تجویدی، مهرداد صدری، عباس رستمیان، پرویز حاصلی، اکبر مصری پور، جلیل جوکار، روح الله جهان بین و امیرحسین آقا میری هم به ترتیب با موضوع های «نوروز»، «در جام نگریستن کیخسرو به هنگام نوروز»، «بناکردن سیاوش سیاوشگرد را»، «هفت خوان اسفندیار»، «تولد رستم»، «کشتن ارجاسب به دست اسفندیار»، «داوری فریدون بر پسرانش» و «جنگ فریدون با ضحاک» به عنوان دیگر نگارگران کارگاه شاهنامه به تصویرسازی می پردازند.
داستان های «رستم و سهراب»، «دادخواهی کاوه آهنگر در دربار ضحاک»، «رزم سهراب با گردآفرید»، «زال و رودابه»، «پدرکشی ضحاک»، «سوگ سیاوش  و عزاداری بر مرگ او»، «روییدن گیاهی به نام فر سیاوشان» و «جنگ رستم با افراسیاب» نیز توسط رحیم چرخی، مینا صدری، محمدرضا اطمینانی، لیلا  عباسی، امیر طهماسبی، حسین عصمتی، خشایار قاضی زاده و آرش گروییان مصور می شود. ضمن آن که چهار موضوع شمسه، سرلوح، کتیبه و جدول کشی، به وسیله فریدون جوقان به تصویر کشیده می شود. همایش بین المللی شاهنامه نگاری به همت فرهنگستان هنر، از 25 تا 28 اردیبهشت به مدت چهار روز برگزار می شود.

]]>
۲۱ اسفند ....بزرگداشت استاد هادی تجویدی(پایه گذار مکتبی نوین در مینیاتور معاصر) 2008-03-10T06:33:00+01:00 2008-03-10T06:33:00+01:00 tag:http://art.mihanblog.com/post/16 نقاش باشی  استاد هادی تجویدی(1318-1272)استاد هادی تجویدی به سال 1272 در اصفهان ، دیده به جهان گشود . او فرزند محمد علی سلطان الکتاب مذهب و خوشنویس مشهور اصفهانی است . جد مادری او ، میرزا بابا نقاش باشی ، نیز هنرمند شایسته دوران بود . به این ترتیب ، تجویدی در خاندانی اهل هنر و معرفت پرورش یافت و ذهن پویا و خلاقش در دشت مصفای هنر شکوفا گردید . برادران بزرگش محمد کاظم و مهدی در نقاشی سرآمد بودند . مهدی که آثار ارزنده ای در زمینه نقاشی آبرنگ از خود به یادگار گذاشته ، آثارش را با رقم "مهدی تائب" امضا

 

استاد هادی تجویدی


(1318-1272)

استاد هادی تجویدی به سال 1272 در اصفهان ، دیده به جهان گشود . او فرزند محمد علی سلطان الکتاب مذهب و خوشنویس مشهور اصفهانی است . جد مادری او ، میرزا بابا نقاش باشی ، نیز هنرمند شایسته دوران بود . به این ترتیب ، تجویدی در خاندانی اهل هنر و معرفت پرورش یافت و ذهن پویا و خلاقش در دشت مصفای هنر شکوفا گردید . برادران بزرگش محمد کاظم و مهدی در نقاشی سرآمد بودند . مهدی که آثار ارزنده ای در زمینه نقاشی آبرنگ از خود به یادگار گذاشته ، آثارش را با رقم "مهدی تائب" امضا میکرد . مهدی در شاعری نیز احساسی قوی داشت و تخلص "تائب" را برای خود انتخاب کرده بود .
تجویدی ضمن تحصیلات متداول و مدرسه ای ، در مکتب استادانی چون آقا محمد ابراهیم نعمت اللهی (نقاش باشی) و آقا میرزا احمد از هنرمندان مشهور اصفهان توش و توان گرفت . با استاد حسین حاج مصورا الملکی ، نقاش و مینیاتوریست نام آشنا ، انس و الفت یافت و نکات و دقایق دیگری از هنر نقاشی را به جان نیوشید.


 

تجویدی در سال 1295 شمسی راهی تهران شد و در این شهر به جمع شاگردان آقا میرزا یحیی خان نقاش باشی (پدر استاد اکبر تقوی) پیوست . او در نزد این استادان به شیوه نقاشی قاجار ، قلمدان و جلد سازی (نقاشی زیرلاکی) کاملا آشنا گردید .
هادی تجویدی در تهران وارد مدرسه کمال الملک (صنایع مستظرفه) یعنی دانشگاه هنر آن زمان شد و تحت تعلیم استاد کمال الملک اصول و شیوه نقاشی کلاسیک و طبیعت سازی را مرور کرد و بیش از پیش دل به نقاشی سپرد . تجویدی به سبب استعداد و قدرت قلمش هم زمان در مدرسه به تعلیم گرفتن آناتومی و طبیعت سازی با آبرنگ پرداخته و تا درجه استادی در این رشته ار نقاشی پیشرفت کرد. پس از مدتی از سوی وزارت نعارف به دریافت دیپلم عالی در رشته نقاشی نائل آمد .بدین ترتیب استاد جوان با گامهای قدرتمند و دستان توانا پا به عرصه پر رمز و راز هنر ایران گذاشت . تجویدی از موسیقی نیز بهره ای شایان ذکر داشت . او در این زمینه مکتب درویش خان را درک کرده و رموز موسیقی ایران را فرا گرفته بود .

 
در سال 1308 شمسی ، حسین طاهرزاده بهزاد به قصد تاسیس "مدرسه صنایع قدیمه" برای احیای هنرهای ملی ایران وارد عرصه هنر میگردد و به منظور انتخاب نخستین معلم رشته مینیاتور برای مدرسه صنایع قدیمه ، از هنرمندان سراسر کشور دعوت میکند تا در آزمون ویژه شرکت کنند . در زمینه نقاشی مینیاتور ، استاد حسین بهزاد ، استاد مهدی تائب (برادر هادی تجویدی) و استاد هادی تجویدی شرکت کردند . تجویدی در این امتحان یک قطعه مینیاتور به نام کنبد بنفش به سبک صفوی استاد میرک ساخت ، که هم اکنون در موزه هنرهای ملی ایران بعنوان اثری تاریخی و ارزشمند نگهداری میشود . تجویدی در این اثر سعی داشته که تمامی عناصر و ارزشهای نگارگری عهد صفوی را به همراه تکنیک های متداول آن عصر بازسازی کند . با ارائه این اثر است که طاهرزاده بهزاد ، هادی تجویدی را بعنوان نخستین معلم مینیاتور برگزید .


به این طریق تجویدی ، در اوج پختگی و تجره و چیره دستی ، در "مدرسه صنایع قدیمه" که بعدها "هنرستان عالی هنرهای ایرانی " نام گرفت ، به تعلیم و تربیت نوابغی همت گماشت هادی تجویدی در سال 1312 در آزمون تعیین استاد مینیاتور در کشور رتبه اول را بدست می آورد و شاگردان بسیاری تربیت می کند که
علی كریمی، محمد علی زاویه، ابوطالب مقیمی، علی مطیع، زوار و شادروان عقیلی از جمله شاگردان وی بوده‌اند.. هادی تجویدی در مدت  زندگی خود آثاری بدیع بوجود آورد كه اكنون زینت‌بخش اكثر موزه‌های ایران و اروپا و مجموعه‌های شخصی است. چند اثر خوب وی در موزه هنرهای زیبای كشور باقیست كه از آن جمله تك چهره اعلیحضرت فقید رضا شاه كبیر و همچنین یكه صورت شاهنشاه آریا مهر میباشد. قطعه نیمه كاره یوسف و یعقوب آخرین اثر وی است كه به علت فرارسیدن مرگ ناگهانی وی كه در تاریخ 21 اسفند هزار و سیصد و هجده اتفاق افتاد به اتمام نرسید. دیگر از آثار برگزیده وی مجلس سلطان محمود و فردوسی است كه در مجموعه خانوادگی آن روانشاد نگاهداری میشود و از شاهكارهای هنر ایرانی است.

 هادی تجویدی به جز نقاشی و خوشنویسی از موسیقی نیز بهره داشت و تار را نیكو می نواخت و در این فن نزد استاد غلامحسین درویش خان به تعلیم پرداخته بود. تجویدی از استادان سلف به رضای عباسی نقاش مشهور عصر صفویان ارادت خاصی داشت و به شیوه وی تمایل داشت

وی به جهت ناملایمات زیاد زندگی و دوران سخت و دردناکی که داشته بود فرزنداش را در مقطعی از دست بردن به قلمو و ساز منع می کند ولی دست سرنوشت دامن فرزند او را رها نکرد و خوشبختانه آنها به کار هنر گرائیدند . از هادی تجویدی پنج فرزند سه پسر و دو دختر باقیمانده علی تجویدی در زمینه موسیقی و محمد و اکبر تجویدی برادران کوچکتر علی نقاشی و مینیاتور را به عنوان میراث پدری و اجدادی حفظ کردند و از مینیاتوریست های بزرگ این سرزمین شدند

استاد هادی تجویدی از ماندگار چهره های بسیار گران قدر و ارزنده هنر نگار گری (مینیاتور) معاصر ایران است که نقش و سهم والایی در احیا و تجدید این هنر دارد . او در واقع مینیاتور ایران را ، پس از قریب سه سده وقفه و رکود ( از اواخر دوره صفوی تا اوایل عهد پهلوی ) ، به سبک و شیوه اصیل و سنتی خود بازگردداند و با حرکتی منطقی و مناسب ، یکی از درخشان ترین ادوار هنری نگار گری را رقم زد . نقش اساسی و تعیین کننده هادی تجویدی در زمینه رشد و اعتلای مجدد مینیاتور ، شاید به علت عمر کوتاه این استاد هیچ گاه مورد بررسی و ارزیابی دقیق و جدی قرار نگرفته است . شایسته است از این هنرمند چیره دست بعنوان پایه گذار مکتبی نوین در مینیاتور معاصر تحت عنوان "مکتب مینیاتور تهران" نام برده شود ..

استاد هادی تجویدی بیش از چهل و شش بهار عمر را ندید و تسلیم به مرگ ناهنگام شد . روحش شاد .

 

]]>